Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

تلفن مرکز پخش: 44215552-021

اخبار داخلی

این نمایشگاه بین المللی تبریز در منطقه آزاد ارس برگزار شد که از کشورهای منطقه نیز به این نمایشگاه آمده بودند.

در آخر نمایشگاه لوح سپاس از تولید کننده برتر سال در شاخه تولیدات کشاورزی اورگانیک (طبیعی) به شرکت تولیدات کشاورزی سرچین تعلق گرفت.

ادامه مطلب...